สินค้ามือสอง

CT30-20 รถเกี่ยวข้าวโพด CLAAS

TL120-01 CLAAS 47 แรงม้า

TL130-01 CLAAS 55 แรงม้า

TL130-03 CLAAS 55 แรงม้า

TL230-01 CLAAS 87 แรงม้า

TL240-01 CLAAS 95 แรงม้า

SN90-02 โซนาลิก้า 90 แรงม้า

SN90-01 โซนาลิก้า 90 แรงม้า CAB

SN90-04 โซนาลิก้า 90 แรงม้า

SN90-06 โซนาลิก้า 90 แรงม้า