รถไถ Kioti (ไคโอติ)

รถไถไคโอติ

แบรนด์ ไคโอติ ได้เป็นผู้นำการพัฒนาเครื่องจักรการเกษตรมามากกว่า 65 ปี โดยเน้นผลิตสินค้าคุณภาพสูงและการใช้งานที่ทนทาน รถไถ
ไคโอติจึงเป็นที่ยอมรับกันมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก
รถไถไคโอติ ถูกนำเข้ามาในไทยครั้งแรกเมื่อ 2010 และกลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านรถไถเพื่อการเกษตร เราจึงเข้าใจว่าความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับสองสิ่ง การให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งและพลังการทำงานเป็นทีม
ไคโอติมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรถไถและอุปกรณ์การเกษตร เพื่อสร้างคุณค่าให้กับเกษตรกร เรารับฟังความคิดเห็นและพร้อมจะพัฒนารถไถคุณภาพสูงสำหรับงานที่ลูกค้าต้องการ เราตั้งใจทุ่มเทที่จะสร้างเครือข่ายดีลเลอร์ที่แข็งแรงและมีอะไหล่พร้อมรองรับ รวมไปถึงการเทรนนิ่งและการบริการที่รวดเร็ว