ประกาศ นโยบายคุณภาพ

เป็นมาตรฐานสากลด้านการบริหารงานคุณภาพที่สามารถใช้ได้กับทุกองค์กร โดยไม่จำกัดประเภทขนาดและผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมให้นำหลักการบริหารเชิงกระบวนการมาใช้ในการพัฒนา ดำเนินการ
และการปรับปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพภายในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิผล
นโยบายคุณภาพ

ถือว่าเป็นนโยบายหลักของบริษัท ที่จะให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานภายในองค์กร

โดยมีนโยบายของบริษัทฯ คือ
     สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า
สร้างความเชื่อถือให้ลูกค้า มีความมั่นใจว่า บริษัทสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ , ราคายุติธรรม ,
        ส่งมอบสินค้าตรงเวลา
พัฒนาบริการ
มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

มีมาตรฐานการผลิต

จัดทำการผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด มีระบบควบคุมคุณภาพ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอย่าง
        สม่ำเสมอ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

จากนโยบายข้างต้นผู้บริหารได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้ เพื่อให้บรรลุตามนโยบาย

คุณภาพดังนี้
“ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าตรงเวลา มากกว่า 90 % โดยคุณภาพสินค้าตรงตามข้อตกลง”

การมีส่วนร่วมของพนักงานที่จะสนับสนุนวัตถุประสงค์และเป้าหมายนี้

– มีเป้าหมายในการทำงาน

– มีความรู้สึกเป็นเจ้าของงานและรับผิดชอบที่จะแก้ปัญหา

– มีความพึงพอใจในงาน และกระตือรือร้น, ภูมิใจงานที่รับผิดชอบ

– สร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าอยู่เสมอ

– เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน

1 thought on “ประกาศ นโยบายคุณภาพ”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *